O firmie

Świadczymy usługi z zakresu ochrony środowiska wynikające z Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o Odpadach, Ustawy "Opakowaniowej", Prawa Wodnego oraz innych ustaw powiązanych z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Posiadamy uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego

Certyfikat audytora wewnętrznego ISO 14001:2004

© RO-EKO 2018