Oferta - wnioski, operaty

Eksploatacja niektórych rodzajów instalacji wymaga uzyskania od właściwych organów ochrony środowiska odpowiednich pozwoleń i decyzji administracyjnych, które określają zakres i warunki korzystania ze środowiska.

Instalacją w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska jest:

których eksploatacja może powodować emisję substancji, energii do powietrza, wody, gleby lub ziemi.

Firma RO-EKO oferuje opracowanie dokumentacji o wydanie lub aktualizację pozwoleń na eksploatację instalacji, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń, zgłoszeń z zakresu ochrony środowiska.

Sporządzamy:

Po uzyskaniu decyzji oferujemy dalszą współpracę poprzez doradztwo, terminowe sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej i przesyłanie informacji, sprawozdań do organów kontrolnych i ochrony środowiska.

Oferujemy również obsługę całoroczną obejmującą sporządzanie wszystkich wymaganych dokumentów z zakresu ochrony środowiska, które przedsiębiorca korzystający ze środowiska obowiązany jest realizować.
Prowadzimy za przedsiębiorcę korespondencję z zakresu ochrony środowiska, reprezentujemy w trakcie kontroli WIOŚ, na bieżąco monitorujemy przepisy prawne związane z rodzajem wykonywanej działalności.

Gwarantujemy poufność przekazywanych nam informacji, które wykorzystujemy do sporządzania wniosków, raportów, opracowań i sprawozdań.

Zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług i przystępne ceny usług.

Dla stałych klientów udzielamy rabatów.

Powrót do oferty

© RO-EKO 2018